Kontakty

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

 • Farní sbor Návsí
 • Dlouhá 48, 739 92 Návsí
 • úřední hodiny:
 • tel.: +420 558 357 215
 • [email protected]

Bankovní spojení

číslo účtu: ČS 3344549359/0800

Pastoři

 • Roman Raszka
 • tel.: 739 524 705
 • [email protected]
 • FB:@roman.raszka
 • Instagram: raszkaroman

Kurátor

Youtube Facebook


Křty

Křty se provádějí v rámci bohoslužeb. Při ohlášení (3-4 týdny předem), je potřeba dohodnout termín pohovoru rodičů s pastorem a přinést rodný list.
Křest je možné nahlásit v kanceláři farního úřadu (tel.: 558 357 215).

Sňatky

Před sňatkem je nutno přijít na rozhovor s pastorem. Sňatek je potřeba ohlásit na faře nejpozději 1 měsíc před jeho konáním.
Kontaktní osoba: pastor Jan Fojcik (tel: 728 062 477)

Pohřby

Před zařizováním pohřbu je potřeba nejprve dohodnout termín obřadu na faře.

Kontakty

 • Farní sbor SCEAV Návsí
 • Dlouhá 48, 739 92 Návsí


Přejít na Kontakty