Obdařeni vírou, povoláni ke službě.

Aktuality Youtube Facebook

Vítejte na našich stránkách

Jsme lidmi, kteří se hlásí k Ježíši Kristu. Z Jeho života, smrti a vzkříšení čerpáme naději pro svůj vlastní život a podle Jeho příkladu chceme žít. Milujeme Pána Boha, protože proměňuje naše životy a uzdravuje vztahy. Přejeme si být Boží rodinou pro všechny generace, pro ty nejmenší, teenagery, střední generaci i pro ty nejstarší. Chceme být sborem otevřeným pro každého, kdo touží po společenství víry, lásky i naděje. Nemáme odpovědi na všechny otázky, ale když přijdete a budete potřebovat pomoci, poradit nebo povzbudit, můžeme odpovědi hledat společně. Bible je pro nás svědectvím o Boží lásce k lidem, je měřítkem toho, co je dobré, důležité a potřebné v našich životech.
Tak, jak to napsal apoštol Pavel:
„Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.“ Efezským 4,32

Podpora sboru

Fungování náveského sboru můžete podpořit finančně.

číslo účtu: ČS 3344549359/0800

Děkujeme za vaše dary.

Hudební klubík + pěvecký sbor

07-10-2021


Fotbalový kroužek

06-10-2021


Dožínková slavnost s bohoslužbou

03-10-2021


Zobrazit všechny aktuality

Bohoslužby

Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli v jazyce českém i polském. Vzhledem k současné situaci zveme všechny k účasti na online bohoslužbách. Kompletní rozpis a záznámy z bohoslužeb najdete na odkazu níže.

Rozpis bohoslužeb

12.09.2021 - 15. neděle po Trojici

Aktivity v našem sboru

Emaus

Emaus

Více informací ohledně využití sborového domu Emaus, který byl původně evangelickou školou, naleznete na odkazu níže.

Emaus

Kontakty

  • Farní sbor SCEAV Návsí
  • Dlouhá 48, 739 92 Návsí


Přejít na Kontakty